Slide

پیچیدگی سرنوشت یک خانه

محمد مختاری بررسی رمان «خانه ادریسیها» بروز آشفتگی در هیچ خانه­‌ای ناگهانی نیست؛ بین شکاف چوب­‌ها، تای ملافه­‌ها، درز دریچه­‌ها و چین پرده­‌ها غبار نرمی می­‌نشیند. به انتظار بادی که از دری گشوده به خانه راه بیابد و اجزای پراکندگی را...

بیشتر...

اول اردیبهشت

اول اردیبهشت*   دو خط سرخ دو ناگاه که از دو نقطه‌ی شفاف عصر می‌آغازد     می‌تپد    می‌آراید و در توازی سال از بهار می‌گذرد تا نوری را از خود کند که دیرگاهی تابیده است در چشم به راهی. نگاه اول اردیبهشت در چشم انداز باز می‌گردد و مردمک‌ها...

بیشتر...

صدای سخن عشق

محمد مختاری  صدای سخن عشق شعر و عشق پیوسته شاهد هم بوده‌اند، و معنای حضور آدمی. و شاعرانی که عاشق‌تر زیسته‌اند، حضور فراگیرتر و بی‌واسطه‌تری از آدمی را دریافته‌اند. عشق تبلور نهایی رابطه‌ی بی‌واسطه میان انسان با انسان است. و رابطه‌ی بی‌واسطه...

بیشتر...