Slide

شعر «خوره»

محمد مختاری خوره این حشره سایه‌ی كدام سكوت است؟ خش خش یکبند از ذرات حرف چیزی برجا نمی‌گذاردچرخش خشک   خطوط را پاک می‌كندغژغژ میخ انگار بر صفحه‌ی فلزوز وز یك‌ریز در سلول‌های حافظههمهمه‌ی آفتابی و هوای بدویاز خلاء جمجمه سرازیر می‌شود...

بیشتر...

نامه محمد مختاری به مريم حسین‌زاده

مریم عزیزم، احساس تاریکی به این فکرم می‌اندازد که چند جمله‌ای از باب یادآوری و شاید هم یادگار برای تو و بچه‌ها بنویسم. می‌دانم که سختی و گرفتاری هم یادگار و هم یادآوری زندگی من بوده است. خوب، این...

بیشتر...

آخرین مصاحبه محمد مختاری

جامعه‌ی مدنی و کانون نویسندگان*   با توجه به فعالیت‌ها، مواضع و اصولی که کانون نویسندگان ایران داشته است، چه رابطه و سنخیتی بین نهادهایی چون کانون و جامعه‌ی مدنی وجود دارد؟   ـ کانون نویسندگان ایران یکی از نهادهای جامعه‌ی مدنی...

بیشتر...