زادۀ اضطراب جهان
(ترجمۀ ۱۵۰ شعر از ۱۲ شاعر اروپایی)

همه شاعران زاده اضطراب جهانند، اما شاعران این کتاب در موقعیت تراژیک و ویژه‌ای نیز گرفتار بوده‌اند که دنیای معاصر و ارزش‌هایش را سخت در خود فروپیچیده است. مارینا تسوتایوا، ویژلاو نزوال، پیتر هوخل، ولادیمیر هولان، چزاره پاوِزه، چسلاو میلوش، یوهانس بوبروفسکی، پل سِلان، آنتونین بار توشِک، زبیگنیو هربرت، فرنک یوهاش و جوزف برادِسکی در دوره‌ای صدای حیثیت آدمی و زبان آزادی و عشق و یگانگی شده‌اند که سیاست و جنگ و حتی آرمان‌گرایی مستبدانه، به جنایت، مرگ، تنهایی، جدایی و تکه‌تکه شدن آدمی و زندگی می‌انجامیده است.